Första sidan

Webbdesign

Bildgallerier

Uppsatser

Länksamling

Namngivna färger

De mest centrala färgerna är: aqua, black, blue, fuchsia, gray, green,
lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white och yellow.

Webbdesign

.aliceblue/*#F0F8FF*/
.antiquewhite/*#FAEBD7*/
.aqua/*#00FFFF*/
.aquamarine/*#7FFFD4*/
.azure/*#F0FFFF*/
.beige/*#F5F5DC*/
.bisque/*#FFE4C4*/
.black/*#000000*/
.blanchedalmond/*#FFEBCD*/
.blue/*#0000FF*/
.blueviolet/*#8A2BE2*/
.brown/*#A52A2A*/
.burlywood/*#DEB887*/
.cadetblue/*#5F9EA0*/
.chartreuse/*#7FFF00*/
.chocolate/*#D2691E*/
.coral/*#FF7F50*/
.cornflowerblue/*#6495ED*/
.cornsilk/*#FFF8DC*/
.crimson/*#DC143C*/
.cyan/*#00FFFF*/
.darkblue/*#00008B*/
.darkcyan/*#008B8B*/
.darkgoldenrod/*#B8860B*/
.darkgray/*#A9A9A9*/
.darkgreen/*#006400*/
.darkkhaki/*#BDB76B*/
.darkmagenta/*#8B008B*/
.darkolivegreen/*#556B2F*/
.darkorange/*#FF8C00*/
.darkorchid/*#9932CC*/
.darkred/*#8B0000*/
.darksalmon/*#E9967A*/
.darkseagreen/*#8FBC8F*/
.darkslateblue/*#483D8B*/
.darkslategray/*#2F4F4F*/
.darkturquoise/*#00CED1*/
.darkviolet/*#9400D3*/
.deeppink/*#FF1493*/
.deepskyblue/*#00BFFF*/
.dimgray/*#696969*/
.dodgerblue/*#1E90FF*/
.firebrick/*#B22222*/
.floralwhite/*#FFFAF0*/
.forestgreen/*#228B22*/
.fuchsia/*#FF00FF*/
.gainsboro/*#DCDCDC*/
.ghostwhite/*#F8F8FF*/
.gold/*#FFD700*/
.goldenrod/*#DAA520*/
.gray/*#808080*/
.green/*#008000*/
.greenyellow/*#ADFF2F*/
.honeydew/*#F0FFF0*/
.hotpink/*#FF69B4*/
.indianred/*#CD5C5C*/
.indigo/*#4B0082*/
.ivory/*#FFFFF0*/
.khaki/*#F0E68C*/
.lavender/*#E6E6FA*/
.lavenderblush/*#FFF0F5*/
.lawngreen/*#7CFC00*/
.lemonchiffon/*#FFFACD*/
.lightblue/*#ADD8E6*/
.lightcoral/*#F08080*/
.lightcyan/*#E0FFFF*/
.lightgoldenrodyellow/*#FAFAD2*/
.lightgreen/*#90EE90*/
.lightgrey/*#D3D3D3*/
.lightpink/*#FFB6C1*/
.lightsalmon/*#FFA07A*/
.lightseagreen/*#20B2AA*/
.lightskyblue/*#87CEFA*/
.lightslategray/*#778899*/
.lightsteelblue/*#B0C4DE*/
.lightyellow/*#FFFFE0*/
.lime/*#00FF00*/
.limegreen/*#32CD32*/
.linen/*#FAF0E6*/
.magenta/*#FF00FF*/
.maroon/*#800000*/
.mediumaquamarine/*#66CDAA*/
.mediumblue/*#0000CD*/
.mediumorchid/*#BA55D3*/
.mediumpurple/*#9370DB*/
.mediumseagreen/*#3CB371*/
.mediumslateblue/*#7B68EE*/
.mediumspringgreen/*#00FA9A*/
.mediumturquoise/*#48D1CC*/
.mediumvioletred/*#C71585*/
.midnightblue/*#191970*/
.mintcream/*#F5FFFA*/
.mistyrose/*#FFE4E1*/
.moccasin/*#FFE4B5*/
.navajowhite/*#FFDEAD*/
.navy/*#000080*/
.oldlace/*#FDF5E6*/
.olive/*#808000*/
.olivedrab/*#6B8E23*/
.orange/*#FFA500*/
.orangered/*#FF4500*/
.orchid/*#DA70D6*/
.palegoldenrod/*#EEE8AA*/
.palegreen/*#98FB98*/
.paleturquoise/*#AFEEEE*/
.palevioletred/*#DB7093*/
.papayawhip/*#FFEFD5*/
.peachpuff/*#FFDAB9*/
.peru/*#CD853F*/
.pink/*#FFC0CB*/
.plum/*#DDA0DD*/
.powderblue/*#B0E0E6*/
.purple/*#800080*/
.red/*#FF0000*/
.rosybrown/*#BC8F8F*/
.royalblue/*#4169E1*/
.saddlebrown/*#8B4513*/
.salmon/*#FA8072*/
.sandybrown/*#F4A460*/
.seagreen/*#2E8B57*/
.seashell/*#FFF5EE*/
.sienna/*#A0522D*/
.silver/*#C0C0C0*/
.skyblue/*#87CEEB*/
.slateblue/*#6A5ACD*/
.slategray/*#708090*/
.snow/*#FFFAFA*/
.springgreen/*#00FF7F*/
.steelblue/*#4682B4*/
.tan/*#D2B48C*/
.teal/*#008080*/
.thistle/*#D8BFD8*/
.tomato/*#FF6347*/
.turquoise/*#40E0D0*/
.violet/*#EE82EE*/
.wheat/*#F5DEB3*/
.white/*#FFFFFF*/
.whitesmoke/*#F5F5F5*/
.yellow/*#FFFF00*/
.yellowgreen/*#9ACD32*/

Upp

Ing-Marie Hassel förbehåller sig upphovsrätten till materialet. Alla bilder leder vidare till ytterligare information.

 

Senast uppdaterad 2011-05-29.

eXTReMe Tracker

© Ing-Marie Hassel