[Läs länkar om kinesisk kultur] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2002 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 31.07.2002


Zhongwen he luoji = Kinesiska och Logik

Kinesiska och Logik

Emellanåt har det slagit mig att ett större antal av de studenter som pluggar kinesiska verkar vara data-folk eller studenter i teoretisk fysik. Hur kommer detta sig? Min misstanke är att det är på grund av att det kinesiska språket är strikt logiskt både i sin grammatik och i sin skrift. Det kan också vara så att de som sysselsätter sig med strikt tekniska studier ibland kan vilja göra något totalt annorlunda, för att koppla av... Åtminstone kan jag säga att bägge dessa uttalanden gäller för mig personligen!

Objekt-orienterade Tecken

Alla kinesiska tecken skrivs med sex grundläggande streck; pricka, lodrätt, vågrätt, krok, vinkel och sluttande linje. Ett streck kan vara ett tecken, eftersom, t.ex., en vågrät linje ensam representerar siffran ett. De grundläggande strecken kan kombineras samman till c:a 214 radikaler, dvs grundläggande tecken. Alla dessa radikaler kan sedan kombineras med varandra och/eller grundläggande streck, för att skapa mer eller mindre komplexa tecken. Ett sådant "komplext" tecken kan sedan byggas på vidare med fler streck och/eller tecken. 6 streck bygger upp 214 radikaler, som bygger upp mer än 15.000 tecken. Detta är vad jag vill kalla en objekt-orienterad struktur! När du väl förstått strukturen, så kommer det att bli allt enklare och enklare att lära dig språket.

Strikt Logisk Grammatik

Den kinesiska grammatiken har väldigt få likheter med europeiska språks grammatik. I det kinesiska språket finns inga böjningsformer -- i europeiska språk fyller regler om böjningsformer vanligtvis större delen av grammatikböckerna. I det kinesiska språket är meningen med grammatik snarare en fråga om hur varje tecken kan användas i olika sammanhang och hur man gör en text så tydlig och välformulerad som möjligt. Det har slagit mig att den kinesiska grammatiken skulle kunna beskrivas på ett sätt liknande det som används för att beskriva programmeringsspråk (sådana saknar ju också böjningsformer!), fast jag har inte haft tid för att utforska denna tes lite djupare och se om det går...

Att Störa Den Språkliga Balansen

Eftersom det kinesiska språket inte alls är släkt med europeiska språk, och eftersom det dessutom finns så många kulturella skillnader, så finns det vissa saker som är riktigt kluriga att översätta – om ens möjligt. Namn är till exempel mycket svåra att översätta från västerländska språk till kinesiska – dels eftersom det inte finns några egentliga bokstäver i det kinesiska språket, och dels eftersom språkljuden inte kan kombineras lika fritt som i alfabets-baserade språk. Vanligtvis blir man tvungen att välja ett nytt namn, eller så får man göra en betydelselös och vagt fonetisk transkription av namnet i fråga.

Ett annat exempel på en mycket förvirrande översättning är filmtiteln "Never say never again". En europé kan tycka att denna mening inte alls är baserad på någon konstig logik, och skulle antagligen bara slå upp ordet "aldrig" i en ordbok. Om du gör det, så kommer du antagligen att hitta en fras som "yong3 bu4" eller "yuan3 bu4", och du tror att dessa ord kan användas till att göra en direkt översättning. Fel! Den lilla negationen "bu4" används vanligtvis endast till att konstatera faktum, och inte till att ge instruktioner. Man kan säga att ordet "inte" faktiskt har två olika innebörder; för att konstatera ett faktum (som i "Du är inte/aldrig ledsen") och för att ge en instruktion: (som i "Du får inte/aldrig vara ledsen!"). Om du översätter meningen "Never say never again" ord för ord till kinesiska, så kommer du antagligen att blanda ihop negationer av typ 2 med typ 1. Om en kines sedan försöker översätta din text tillbaka till svenska, så kan du att få något i stil med "Du säger aldrig att någonting aldrig igen" – men den troligaste är att du får en mycket förvirrad blick.

Illustration © Microsoft Clipart

Har jag förvirrat dig? Tja, i så fall så kan jag intyga att jag lagt ner timtals, ja kanske dagar, på att fundera på logiken i denna hemska mening. Du skall veta att jag lagt ner minst två timmar bara på att tänka igenom hur jag skulle formulera denna beskrivning av problemet!

Om du inte gett upp denna text ännu, så skall jag ge dig en ledtråd till hur han kan lösa detta problem. Om man vill använda ordet "aldrig" i en instruktion på kinesiska, så måste man vanligtvis specificera både ett objekt och en handling tydligt, som t.ex. "Du får aldrig göra det där" istället för "Gör det inte!". Om du vill göra ett generellt uttalande, så måste du ändå ange objekt och handling, även om de är tomma, dvs ersatta med ord som "någon" eller "någonting". För att lösa den aktuella översättningen, så måste du antagligen skapa en ganska urvattnad parafras som är minst dubbelt så lång som den korta och slagkraftiga engelska meningen; "Du måste alltid undvika att säga 'aldrig igen'" ("Yong3yuan3 bu4 gai1 shuo1 'yong3yuan3 zai4 bu4'" eller kanske "Yong3yuan3 bie2 zai4 shuo1 'yong3yuan3 bie2 zai4') – men en kinesisk person skulle med största sannolikhet föredra att använda något idiomatiskt uttryck som är mindre "direkt"...

Ett gott sinne för logik är alltid bra att ha när man studerar kinesiska, och om du inte är en filosof redan sedan innan du börjar lära dig språket, så kommer du antagligen i sinom tid att bygga upp ett visst intresse även för det ämnet! ';-)

Åh, ett litet P.S.: Lägg även märke till att "Never say never again" faktiskt kan tolkas på mer än ett sätt!