[Läs länkar om kinesisk kultur] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2003 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 14.12.2003

Denna sida har omarbetats

http://www.zein.se/patrick/3000sv.html

Click on the link if the page isn't opened automatically.