[Huvudindex] [Språkindex] [Allmänna länkar] [Kinesiska länkar] [Språkliga länkar] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 2003 – 2007 Patrick Hassel Zein
Denna sida uppdaterades senast 04.03.2007Illustration © Microsoft Clipart

De vanligaste kinesiska tecknen

Jag arbetar med en sammanställning av de 3000 oftast förekommande skrivtecknen i modern, förenklad fastlandskinesiska (med referenser till traditionella/fullständiga former och ord i vilka tecknen förekommer). Eftersom detta är en omfattande sida som det tar en stund att ladda ner, finns endast en del av tecknen presenteras direkt här på Nätet. För att göra sidan läsbar, måste du även först installera program eller typsnitt för ändamålet.

Listan skapades med hjälp av diverse statististik över kinesiska tecken samt ett antal tjocka ordböcker. Alla tecken presenteras i fallande statistisk ordning. Uttal anges enligt pinyin och för en del tecken anges fler alternativa uttal. Exempel på vanliga ord ges för de flesta tecknen, men utan garanti för att de vanligaste orden listas eller att de angivna exemplen är särdeles vanliga. Vissa av de angivna uttalsmöjligheterna för ett och samma tecken är mindre vanliga än andra uttal för samma tecken, och i dessa fall kan förklaringar och exempel på ord saknas. Vissa sidokommentarer ges även.

Den senaste utgåvan av listan "The most common Chinese characters in order of frequency" listar mer än 2.700 tecknen. Listan är fullständig för de 2.400 vanligaste tecknen – därefter finns det ett antal "hål". Dokumentet är kodat enligt GB2312. Dokumentets storlek är 337 kbyte och en utskrift fyller mer än 100 sidor. Nya versioner med fler tecken och mer information publiceras löpande.

Statistik

Både Jun Da och Chih-Hao Tsai presenterar detaljerad statistik om kinesiska tecken på sina hemsidor. Av egen erfarenhet har jag sett att Jun Das statistik är tydligt pålitlig, så min lista över de vanligaste kinesiska tecknen är baserad på hans forskning.

Enligt statistiken skall en kunskap om ett givet antal av de vanligaste skrivtecknen leda till följande grad av ungefärlig förståelse av det kinesiska språket:

100 tecken → 42% förståelse1600 tecken → 95,0% förståelse
200 tecken → 55% förståelse1700 tecken → 95,5% förståelse
300 tecken → 64% förståelse1800 tecken → 96,0% förståelse
400 tecken → 70% förståelse1900 tecken → 96,5% förståelse
500 tecken → 75% förståelse2000 tecken → 97,0% förståelse
600 tecken → 79% förståelse2100 tecken → 97,4% förståelse
700 tecken → 82% förståelse2200 tecken → 97,7% förståelse
800 tecken → 85% förståelse2300 tecken → 98,0% förståelse
900 tecken → 87% förståelse2400 tecken → 98,3% förståelse
1000 tecken → 89% förståelse2500 tecken → 98,5% förståelse
1100 tecken → 90% förståelse2600 tecken → 98,7% förståelse
1200 tecken → 91% förståelse2700 tecken → 98,9% förståelse
1300 tecken → 92% förståelse2800 tecken → 99,0% förståelse
1400 tecken → 93% förståelse2900 tecken → 99,1% förståelse
1500 tecken → 94% förståelse3000 tecken → 99,2% förståelse

Ett tips från läraren

Elever kan använda teckenlistan för att göra såkallade "flashcards" att träna kinesiska med. Lärare kan även göra sådana kort för att använda i sin undervisning. Skriv det kinesiska tecknet (eller både förenklade och fullständiga former) på ena sidan av ett litet kartongkort. Skriv uttal och förklaringar på den andra sidan.

Elever och lärare kan även ha glädje av ett litet spel som jag baserat på "flashcards". Regler till spelet finns på sidan "Kinesiskt Memory-Spel".

Fortsatt läsning