[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 2001 – 2004 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 07.10.2004


Kinesiska Idiom

(och Klassisk Kinesiska)

Det svenska språket innehåller många vanliga citat, talesätt, aforismer och andra idiomatiska uttryck av olika slag. På kinesiska kallas sådana fraser "chengyu", d.v.s "färdiga fraser". Dessa chengyu skrivs ofta med klassisk kinesisk grammatik och består vanligen av fyra skrivtecken.

Det är en sak att lära sig förstå denna typ av uttryck i kinesiska texter, men en helt annan sak att aktivt använda dem i ens egna meningar. Om du inte har full kontroll över ett stort antal kinesiska idiom, kan det vara svårt att spontant hitta passande uttryck för olika tillfällen. För att lösa detta "problem", har jag börjat konstruera en digital ordbok på babylon.com (som en del av min väg till en fil.mag. i kinesiska).

Jag har gjort det möjligt att söka idiomatiska uttryck på kinesiska genom att helt enkelt ange ämne, nyckelord eller känslor på engelska – eller hela idiom på kinesiska. Du kan också söka efter kinesiska stavelser/tecken enligt pinyin-transkription på mandarin, som t.ex. "chu1", "yang2", "hu3", "xiao3" eller "da4".

Som resultat får du fram fraser som på något sätt matchar de ord du anger. Du får de kinesiska uttrycken skrivna med förenklade tecken, uttalet angivet på mandarin enligt pinyin och förklaringar på engelska. Däremot ges inga förklaringar av historiska bakgrunder och berättelser bakom respektive uttryck, eftersom det skulle kräva en hel del mer arbete - och resultatet skulle inte vara lika lättöverskådligt som det nu faktiskt är.

För att ge en bättre bild av funktionaliteten, kan jag visa ett exempel på vilket resultat du skulle kunna få om du söker ordet "tiger":

Klicka här för att läsa mer information!

Jag hoppas att du kan få glädje av de möjligheter som denna ordbok bjuder. Du kan installera systemet från Babylon.com och ladda ner den senaste utgåvan av min ordbok, som för närvarande innehåller 500 uttryck!

Mitt forskningsarbete om Kinesiska idiom

Idiomatic Expressions in Chinese

Efter att ha kommit igång med mina efterforskningar, bestämde jag mig för att skriva mitt arbete på engelska, för att göra det tillgängligt för en bredare publik. Jag bestämde mig även för att publicera mitt pågående arbete på Nätet (så som jag gjorde med min fil.kand.). Nu när arbetet står helt klart, har jag dock valt att endast publicera ett utdrag.

Följande information finns för närvarande att läsa direkt eller att ladda ner:

Dokumentbeskrivning Format Uppdatering
Utdrag ur arbetet "Idiomatic Expressions in Chinese" (det slutgiltiga arbetet omfattar 64 sidor och mer än 20.000 ord). Web-sida på ungefär 100 kbyte 2004-10-05
Bilaga A - Historiska källor (en enda gammal sida - det slutgiltiga dokumentet omfattar 9 sidor). 38 kbytes gif-bild 2002-06-28
Bilaga B - Lista av idiomatiska uttryck (en enda gammal sida - det slutgiltiga dokumentet omfattar 21 sidor). 42 kbytes gif-bild 2002-06-28
Bilaga C - Sök chengyu efter engelska nyckelord (en enda gammal sida - det slutgiltiga dokumentet omfattar 85 sidor). 41 kbytes gif-bild 2002-06-28
Bilaga D - Sök chengyu efter kinesiska tecken (en enda gammal sida - det slutgiltiga dokumentet omfattar 48 sidor). 41 kbytes gif-bild 2002-06-28
Teckenstatistik från Chih-hao Tsai's och Jun Da's web-sidor. 396 kbytes zip-fil 2002-03-31