[Läs länkar om kinesisk kultur] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren]

© 1997 – 2002 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 31.07.2002


Denna sida är optimerad för Internet Explorer!


Illustration © Microsoft Clipart

Examensarbete i Kinesiska:

Modersmålsundervisning i Kinesiska

Zhong1wen2 mu3yu3 jiao4xue2


Allmänt

På denna sida kan du läsa mitt examensarbete för kursen KIN251/KIN252 (kandidatkurs i Kinesiska, 81 till 100 poäng) vid Lunds Universitet.

Varför just detta tema?

Många barn i Världen växer upp i länder där majoriteten talar andra språk än de som barnens föräldrar talar. Vilka anpassningar i utbildningen erbjuds till dessa barn? Vilka böcker, tidningar, filmer och andra kulturyttringar erbjuds på barnens modersmål? Ges barnen en rimlig chans att lära sig sitt modersmål?

För det första kan man inte ta modersmålsundervisning för givet – alla länder kostar inte på sig att ge barnen utbildning i sina respektive modersmål. Vad kostar det för samhället att erbjuda barn av alla nationaliteter modersmålsundervisning? Krävs det insatser på fler platser än i skolan? Blir barnens utbildning i svenska lidande eller splittrad av modersmålsundervisningen? Är inte språkkunniga invandrarbarn en nationell tillgång att räkna med? Vad finns det mer för några "anledningar" till att undervisa i olika modersmål?

För det andra så tänker kanske inte alla på att kinesiska barn kanske behöver en annan slags undervisning än andra barn. För att hinna lära sig att läsa och skriva kinesiska förhållandevis bra innan grundskolans slut, så börjar en del kinesiska barn att skriva sina första tecken när de är endast tre eller fyra år gamla. Hur gör barnens föräldrar om skolorna inte kan hjälpa till med denna undervisning? Lär dessa barn sig ett korrekt språk? Hur påverkas barnens språkbruk, deras uppfattning om sitt hemlands kultur och hela deras uppväxt av skolornas stöd eller frånvaro av stöd?

Detta var några av de frågor som jag ville söka svar på. Till min hjälp fann jag ett antal artiklar ur Folkets Dagblad (t.ex. artiklar om kinesiska skolor runt om i Världen, berättelser från kinesiska barn och föräldrar utomlands, information om studiematerial för just kinesiska barn i utlandet m.m.) och ett större antal intressanta böcker. Jag gjorde intervjuer/enkäter med kineser bosatta i Sverige, deras barn och barnens lärare. Samtidigt hörde jag mig även för med diverse kommuner om vilka förhållanden som rådde på både skolor och bibliotek runt om i Sverige.

Resultat och dokumentation

Hela arbetet och vissa bilagor finns att läsa här på min hemsida – jag kan tyvärr inte erbjuda en hundraprocentig digital publicering av alla bilagor! Hela uppsatsen omfattar 44 sidor (lite drygt 16.000 ord). Den rena löptexten är däremot ungefär 30 sidor (15.000 ord). Arbetet betygsattes med "VG".

Mina dokument är skrivna med svenska tecken, kinesiska tecken och pinyin. Det kan inte garanteras att all text är fullt läsbar på alla slags datorer och web-läsare. En maskin med relativt nya versioner av MS Windows och Internet Explorer bör dock klara jobbet. För att göra de kinesiska skrivtecknen läsbara, så måste du installera en unicode-font. En bildskärmsupplösning på 768*1024 pixels eller bättre rekommenderas.

Följande information finns för närvarande att läsa direkt eller att ladda ner:

Dokumentbeskrivning Format Uppdatering
Hela uppsatsen on-line Web-sida på ungefär 1 Mbyte 2001-10-26
Hela uppsatsen i zip-format 1.055 kbytes zip-fil, MS Word 2000 2001-10-26
Enkäterna till lärare, elever och föräldrar 35 kbytes zip-fil, MS Word 2000 2000-10-18
Bilaga 1: Artikelserie ur Folkets Dagblad 52 kbytes zip-fil, MS Word 2000 2000-08-15
Bilaga 10: Data från Chih-hao Tsai's och Jun Da's web-sidor. 396 kbytes zip-fil med datafiler av olika slag + länk till web-sidan 2002-03-31
Bilaga 20: Sammanställningar av statistiskt material som samlats in via enkätfrågorna. 93 kbytes zip-fil, MS Excel 2000 2001-08-13

Har du synpunkter eller frågor?

Alla kommentarer, åsikter, synpunkter och frågor är hjärtligt välkomna. Den som önskar en kopia av den färdiga uppsatsen kan också gärna höra av sig (en svart/vit kopia kostar 50 SEK, en kopia med färgillustratuiner kostar 100 SEK och svart/vita kopior av alla bilagor kostar 100 SEK – porto tillkommer). Det finns ett flertal sätt att kontakta mig via min kontaktsida.

Fortsättning?

Min professor har uttalat ett tydligt intresse för en fortsättning på detta arbete under studier på högra nivå. Desvärre har jag nu hittat ett annat ämne innom sinologi, som konkurrerar om mitt intresse – kinesiska idiom (och klassisk kinesiska). Jag kommer antagligen inte att arbeta vidare på temat modersmålsundervisning under den närmaste tiden – men jag svarar gärna på frågor om det arbete jag gjort!

Gå till min kinesiska meny