[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 2004 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 12.01.2004


Flashcards

Kinesiskt Memory-Spel

För att spela detta spel, behöver du ett antal "flashcards" med kinesiska tecken. Välj antigen några av de vanligaste tecknen eller tecken som spelarna redan borde kunna. Det finns en lista över de vanligaste kinesiska tecknen och förklaringar till korten på sidan "De vanligaste kinesiska tecknen".

Antal spelare: minst två plus en lärare eller någon som läser översättningarna som står på korten.

Lägg alla kort med teckensidan upp i en hög mitt på bordet. Spelordningen går medsols mellan eleverna som skall förklara tecknen på korten till dess att hela högen är borta. Eleverna måste lova att INTE titta på översättningarna som står på kortens baksidor om de inte redan vunnit korten i enlighet med regel 1 eller 2 nedan.


Ett annat spel med samma kort

Lägg alla kort med tecknen upp på bordet. Eleverna får turas om att försöka bilda ord eller meningar om minst två eller tre tecken. Eleverna skall uttala och översätta varje sammansättning. Om läraren godkänner en sammansättning, så får eleven behålla alla de valda korten och korten kan sedan inte avändas igen. Varje elev får endast försöka sätta samma en kombination innan turen går över till nästa elev. När en elev får svårigheter, kan läraren föreslå svenska ord eller meningar som kan översättas med de tillgängliga tecknen. Spelet slutar när ingen kan skapa fler sammansättningar. Vinnaren är den elev som lyckats samla samman flest kort.

I detta spel kan man eventuellt vilja använda "jokrar" - blanka kort som kan användas för att representera precis vilket tecken man önskar eller behöver.


OBS: Båda dessa spel kan anpassas för att träna andra språk!

Fler kinesiska inlärningsspel finns på sidan http://www.jarvismultimedia.com/lostrabbit/.