Första sidan

Webbdesign

Bildgallerier

Uppsatser

Länksamling

Afrikansk konst

Magi och galenskap i Afrika »
Grekisk keramik »

(Fotografierna nedan har hämtats från Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology, The Metropolitan Museum of Art och Centre Pompidou.)

Centralafrika

 

Ansiktsmask

Ansiktsmask

Mask med huvudduk från Kuba-regionen i Kongo. I Afrika har masker haft en historiskt viktig roll, särskilt i ceremoniella sammanhang. Denna kvinnomask kan ha använts av dansare för att framföra mytologiska berättelser, eller i samband med ritualer till avlidna personers ära. Mönstret på masken hade en speciell innebörd, pärlor och snäckor var symboler för ledarskap, medan linjerna under ögonen var avsedda som tecken på sorg.

Upp

 

Karyatid

Karyatid

Stol i form av en karyatid, vilket betyder att stöttepelaren är utformad som en kvinnofigur. Några mer kända karyatider finns på Akropolis i Athen. Denna stol förmodas ha tillverkats av Bulimästaren från Zaire, som var aktiv under den andra hälften av 1800-talet. Han är idag en av de mest kända skulptörerna inom traditionell afrikansk konst. Stolen har fyllt en symbolisk funktion i samband med kröningsceremonier.

Upp

 

Maktfigur

Fetisch

Magisk fetisch, som antagligen har tillhört en nganga. En nganga använder sig av olika religiösa ritualer i syfte att åkalla förfädernas andar. Denna figur har försetts med sina starka andliga krafter med hjälp av en samling animaliska, växtliga och minerala substanser. Mycket av detta material sitter fortfarande fast på de mest strategiska platserna, bland annat runt figurens huvud och mage.

Upp

 

Mansfigur

Mansfigur

Sittande mansfigur från Kongo, tillverkad på 1900-talet av en okänd konstnär. Figuren bör föreställa en mycket viktig person, troligtvis en avliden hövding. Liknande skulpturer brukar utgöra en sista länk mellan levande och avlidna personer. De placeras väl synliga på ett altare, omgivna av andra skulpturer som betygar den döde mannen sin vördnad. Avlidna förfäder har historiskt sett haft en stor betydelse inom afrikansk religion.

Upp

 

Spikfetisch

Spikfetisch

Spikfetisch från Kongo. Namnet kommer sig av de spikar, knivar och andra vassa föremål som finns instuckna överallt på figurens yta. Fetischen fick sina magiska egenskaper genom att välsignas av någon helig auktoritet. Den här sortens föremål användes bland annat som ett skydd mot onda makter och som botemedel mot sjukdomar. De kunde dessutom nyttjas när man skulle begå en ed, lösa konflikter eller skapa fred mellan byar. De var mycket vanliga i var mans ägo och kunde också komma till användning om man ville skada sina motståndare.

Upp

Ing-Marie Hassel förbehåller sig upphovsrätten till materialet. Alla bilder leder vidare till ytterligare information.

Senast uppdaterad 2014-10-20.

eXTReMe Tracker

© Ing-Marie Hassel