[Gå till huvudindex] [Stickade Tröjor] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2004 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 20.02.2004


Diagram för att Sticka Kinestiska Tecken

Dessa diagram passar för flera olika masktätheter. För min egen kinesiska tröjmodell rekommenderar jag att du stickar 2 * 2 maskor för varje ruta. Det är fullt möjligt att sticka 1 maska eller 3 * 3 maskor per ruta, men personligen ställer jag mig lite tveksam till att det vore en särdeles god idé...

Kinesiska personnamn skrivs vanligtvis med två tecken. Vissa av namnen som listas nedan skrivs med ett eller tre tecken. Om ett namn skrivs med fler än ett tecken, så skall dessa tecknen helst inte separeras från varandra. Tecknen som inte är namn kan däremot användas en och en!


Anna: Tecknen uttalas "An Na". "An" betyder "trygg" eller "skyddad" (tecknet föreställer helt enkelt en kvinna under ett skyddande tak). Det andra tecknet motsvarar stavelsen "-na-" i kvinnonamn.

Barbara: Dessa tecken uttalas "Ba Ba La". "Ba" betyder "bambustängsel". "La" betyder "att dra".

David: Tecknen uttalas "Da Wei", vilket betyder "Stor Beskyddare".

Eva: "Ai Wa" = "Älskar Barn".

Gro: Detta norska kvinnonamn blir på kinesiska "Ge Lu". "Ge" är en växt, vars fiber kan användas till att göra tyg. "Lu" betyder "vacker jade".

Johan / John: Detta namn blir på kinesiska "Yue Han". "Yue" betyder "att stämma träff". "Han" är en lång fjäder.

Karin / Caren: Detta namn blir på kinesiska "Kai Rui", vilket betyder "Början till Lycka". Det andra tecknet ("Rui") kan desstuom tolkas som "Sverige"!

Laura / Lola: Tecknen uttalas "Luo La". "Luo" är ett fångstnät. "La" betyder "att dra".

Lena / Lina: "Li" betyder vacker. "Na" är ett tecken som används i kvinnonamn.

Lisa: "Li" betyder vacker. "Sha" är en slags blomma eller växt.

Malin: Både "Ma" och "Lin" är ädelstenar.

Maria / Marie / Mary: Uttalas "Ma Li Ya". "Ma" är en grön ädelsten. "Li" betyder "vacker". "Ya" betyder "Asien". Heter du "Marie" eller "Mary"? Tag då bort det tredje (högraste) tecknet!

Martin: Detta "Ma" betyder "häst". "Ding" är lite lurigt att översätta, men det kan bland annat tolkas som "man".

Paul / Paolo: Detta namn skrivs som "Bao Luo". "Bao" betyder "att beskydda". "Luo" är ett fångstnät.

Paula: Tecknet "Bao" betyder "en skatt" eller "värdefull". "Lan" betyder "orkidé". En "Värdefull Orkié", helt enkelt!

Peter: Detta namn blir lite egendomligt på kinesiska... Namnet skrivs som "Bi De", men det låter nästan som "Pi Te". "Bi" = "varandra". "De" = "erhålla", "vara tvungen".

Rut: "Lu" betyder "vacker jade".

Sara: Tecknet till vänster uttalas "Sha" och är antagligen en blomma. Det andra tecknet uttalas "La" och betyder "att dra".

Susanne: "Su Shan", där "Su" är någon slags växt och "Shan" betyder "korall".

Torbjörn / Björn: Uttalas "Tu Bin". "Tu" betyder "väg", "rutt" eller "resa". "Bin" betyder "stilfull" och "skicklig". Välj endast "Bin" (det högra tecknet) för Björn!

Wolfgang (Ulf): Eftersom varg är ett opassande djur att ha som namn på kinesiska, har detta namn översatts lite mer fonetiskt till "Rävkulle", eller "Hu Gang".


"Älska" (till vänster) och "Att ha tur" (till höger):


"Lycka" (till vänster) och "Långt liv" (till höger):


"Fred" (till vänster) och "Trygg" (till höger):