Inledning

Idéhistoria

Stockholm

Uppsala

Lund

Källförteckning

Historiska länkar »
Ing-Marie Hassels Hemsida »

Google Sverige


Sök endast på www.zein.se      Sök på hela Internet     

 • Andersson-Schmitt, Margarete. "Biblioteksdebatten i Akademiska konsistoriet 1627-1694" // Uppsala university 500 years, del 12: I universitetets tjänst: Studier rörande Uppsala universitetsbiblioteks historia. (Acta Universitatis Upsaliensis.). Gert Hornwall, red., Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1977.
 • Behre, Göran, Lars-Olof Larsson & Eva Österberg. Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstatsrealiteter. Solna: Esselte studium, 1985.
 • Boberg, Stig och Klas Åmark. "Gustaf III och tryckfriheten" // Metodövningar i historia: Historisk teori, metod och källkritik. Ekman, Stig, Per Thullberg & Klas Åmark, red., Lund: Studentlitteratur, 1993.
 • Burius, Anders. "Samlingar av handskrifter" // Kungl. biblioteket: Byggnaden & samlingarna, Rebecka Millhagen, red., Stockholm: Byggförlaget Kultur, 1998.
 • Burke, Peter. Folklig kultur i Europa 1500-1800. (Människan i historien.). Stockholm: Författarförlaget, 1983.
 • Bäärnhielm, Göran. "Kart- och bildsamlingarna" // Kungl. biblioteket: Byggnaden & samlingarna, Rebecka Millhagen, red., Stockholm: Byggförlaget Kultur, 1998.
 • Celsius, Magnus O. Kort historia över Kungl. Biblioteket i Stockholm. J. Rhonström övers. fr. latin. (Acta Bibliotehecæ regiæ Stockhomensis 1.). Stockholm: Norstedts, 1961. Orginalarbetet publicerat 1751.
 • Celsius, Olof. Uppsala universitetsbiblioteks historia. S. Hedberg övers. fr. latin och G. Hornwall kommentarer. (Acta Bibliothecæ R. Universitatis Upsaliensis 17.). Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1971. Orginalarbetet publicerat 1745.
 • Dahlgren, Stellan. "Karl XI:s envälde – kameralistisk absolutism?" // Makt & Vardag: Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Dahlgren, Stellan, Anders Florén & Åsa Karlsson, red., Stockholm: Atlantis, 1993.
 • Gerle, Eva. Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968. (Acta Universitatis Lundensis, Lunds universitets historia 7.). Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1984.
 • Hamberg, Erik. Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur: Studier kring förmedling och samlande av böcker i Sverige under den gustavianska tiden. (Gothenburg studies in the history of science and ideas 7.). Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis (distr.). Diss. Göteborgs universitet, 1985.
 • Hansson, Stina. "En adelsflickas studier" // Stormaktstid: Erik Dahlberg och bilden av Sverige. Jonsson, Leif, red., Lidköping: Läckö institutet, 1992.
 • Holmbäck, Bure. "Riksbiblioteket som moraliskt behov: Några anteckningar om Pehr Malmströms memorial 1798" // Humanismen som salt och styrka: Bilder & betraktelser tillägnade Harry Järv. Carlquist, Erik, red., Stockholm: Atlantis, 1987.
 • Holmquist, Bengt M. "Till Sveriges ära" // Stormaktstid: Erik Dahlberg och bilden av Sverige. Jonsson, Leif, red., Lidköping: Läckö institutet, 1992.
 • Lindroth, Sten. Svensk lärdomshistoria, del 2: Stormaktstiden. Stockholm: Norstedts, 1975.
 • Lindroth, Sten. Uppsala Universitet 1477-1977. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1976.
 • Nilsson, Sven A. "De stora krigens Sverige" // Makt & Vardag: Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid. Dahlgren, Stellan, Anders Florén & Åsa Karlsson, red., Stockholm: Atlantis, 1993.
 • Nordin, Jonas. Ett fattigt men fritt folk: Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Diss. Stockholms universitet, 2000.
 • Rosén, Jerker. Lunds universitets historia, del 1: 1668-1709. (Utgiven av universitetet till dess 300-års jubileum.). Lund: Gleerup, 1968.

Upp

Materialet till denna B-uppsats i bok- och bibliotekshistoria samlades in vårterminen 2001 vid Högskolan i Borås.

 

Senast uppdaterad 2011-05-28.

eXTReMe Tracker

© Ing-Marie Hassel