[Läs länkar om kinesisk kultur] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2006 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 21.12.2006


Illustration © Microsoft Clipart

Kinesisk Litteratur och Programvaror

Här är några förslag på studielitteratur, ordböcker, datorprogram och böcker om det kinesiska språket som alla står att finna i min bokhylla. Alla är ganska nyligen utgivna och bör förhoppningsvis gå att få tag på via de flesta välsorterade och hjälpsamma boklådor. Listan är sorterad efter språk (representerade av flaggorna, förståss).

Av egen erfarenhet har jag funnit att man på Gleerups Bokhandel i Lund är mer kompetenta och avsevärt snabbare än andra när det gäller att plocka fram litteratur om kinesiska språket (tack vare goda kontakter med kinesiska leverantörer, har jag förstått). Nej, jag får inte provision som tack för att jag talar väl om Gleerups, men de förtjänar mina lovord för den hjälp de gett mig. Säkerligen finns det även andra bra leverantörer uppåt landet, men det är mer än vad jag känner till.

Fortsatt läsning