[Läs introduktionskurs i kinesiska] [Läs länkar om kinesisk kultur] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren]

© 1997 – 2002 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 12.05.2002


'Zhong1chen2' = mitt förnamn på kinesiska!

Introduktion till Studier i Kinesiska
* Teckenlista *

Här nedan listas alla enstaka tecken ur olika texter på min hemsida, dock ej några fullständiga former. Översättningar inom klamrar, t.ex. "[plog]", betecknar att ett tecken har en id-betydelse som åsyftas när tecknet dyker upp som radikal i ett annat tecken. Uttalet anges enligt pinyin, tonerna anges därvid med siffror (ingen siffra = tonlös).

ben3 = rot

bu4 = inte

Cai4 = [ett familjenamn]

che1 = vagn, kärra

chen2 = ämbetsman

chi1 = äta

cui1 = kortsvansad fågel

da4 = stor

dao1 = kniv

di4 = mark, jord

dian3 = prick, lite

dian4 = blixt, elektricitet

feng1 = vind, blåst

ge4 = stycken

guo2 = rike, land

guo3 = frukt

hai2 = barn

hao3 = bra

hong2 = röd

hua1 = blomma

hua4 = språk

hui4 = att kunna

ji1 = höna

jian4 = att se

jin1 = guld, [metall]

kou3 = mun

ku1 = gråta

lai2 = att anlända

le4 = glädje, yue4 = musik

li4 = kraft, [plog]

liang3 = två (före måttsord)

lou2 = stor byggnad

ma = (sätts i slutet av en fråga)

ma1 = mamma

ma3 = häst

mai3 = att köpa

mao1 = katt

meng4 = dröm, att drömma

ming2 = lysande, klar

mu4 = träd

nan2 = man, manlig

nan2 = svårt

nao3 = hjärna

n3 = kvinna, kvinlig

qi4 = atmosfär

qi4 = ånga

qu1 = område

ren2 = människa, person

ri4 = dag, sol

san1 = tre

[tre droppar vatten]

shan1 = berg

shang4 = upp, uppe, ovanpå

sheng1 = att födas, liv

shuo1 = att tala, att säga

tian1 = himmel, dygn

tian2 = åker, fält

tie3 = järn

tong2 = tillsammans, lika

tong2 = metallen koppar

tong2 = ett slags träd

wai1 = sned

wei4 = vakt, att skydda

xia4 = ner, nere, under

xian4 = att visa fram, att se ut som

xin1 = hjärta

xiong2 = björn

xiu1 = att vila

you4 = åter, både, [hand]

yue4 = måne, månad

zheng4 = rak, rät

zhong1 = mitten, centrum, insida

zhong1 = lojal

zhuan3 = att svänga

zi3 = son

zou3 = att gå

   

   


Fortsatt läsning

Vill du lära dig mer om det kinesiska språket, så kan jag rekommendera följande sidor: